Xulilla: Toll blau i Ruta del ponts penjats -- 17 Km

La ruta esta en el terme de Xulilla, es realitza en el sentit oposat a les agulles del rellotge, si llevem l'ascens al fraret es queda en uns 15,9 km. La dificultat tècnica és mínima però si requereix un poc de fons físic. L'accés a les pintures rupestres no té molta complicació però si ací que tindre molta atenció. Primer faríem el toll blau de forma lineal i a continuació la ruta dels ponts penjats. El desnivell seran uns 300 m menys ja que la ruta lineal al toll blau a penes té desnivell

PERFIL
PLA