Argeleta - Mola del Bou Negre - Finestra de Lludient - Lludient: 10,7 Km.

Clic per tornar a la caminada