CAMINADA DEL MES

PLA

PERFIL

GOOGLE EARTH

FOTO

ÀLBUM 1 - ÀLBUM 2

Diumenge 31 de juliol de 2.011

Vallibona - Font de la Donzella - Riu Cérvol - Vallibona

18 Km.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.