CAMINADA DEL MES

Diumenge 26 de Setembre de 2.010

Aranyuel - Font "El Manzano" - El Magraile - Font del Senyor

14 Km.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.