CAMINADA DEL MES

Diumenge 26 d'Octubre de 2.008

Bejís: Barranc del Resinero

9 Km.

Durada: 3 hores 30 minuts.

Es convenient dur sabates d'aigua, ja que tindrem que creuar el barranc algunes vegades i quasi sempre du aigua.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.