CAMINADA DEL MES

Diumenge 11 de Maig de 2.008

Llucena, Camí d'Arminyà: Mas de la Costa - Mas d'Hilari

17 Km.

*******

Ruta: PR-CV 328

Desnivell: Net 615 m. - Acumulat 656 m.

Temps total estimat: 5 hores 07 minuts

Dificultat: Mitja

Cartografia: 592 (3-4) 615 (3-1) Sig. GV

(Tret del follet: Pla de senyalització de camins del Excm. Ajuntament de Llucena)

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.