PRIMERA PUJADA AL FADRÍ

Diumenge 13 de maig

Anant Anant caminades, realitza la seua primera pujada al FADRÍ. Esteu tots

convidats a pujar amb nosaltres al campanar. El primer torn pujarà a les 11

del matí en punt (20 persones), i així successivament fins que pugem tots.

Ens veiem tots en la plaça Major el diumenge 13 de maig.

Torre Campanar "El Fadrí".

De propietat municipal i separat de la veïna catedral, és un edifici exempt, de

planta octogonal i cinc cossos, on l’últim oculta la sala de les campanes i el

terrat està rematat per un templet.

 

Seguint els traços del portuguès Damià Mendes, va ser construït entre 1591

i 1604 per Francisco Gallança de la Lancha i Guillem del Rei, encara que la

seua elegant porta d’accés sembla ser obra del francès Johan Fraix. Sobre la

llinda de la porta, una làpida amb caràcters llatins, informa de la construcció i

de la seua propietat.

 

A dalt es disposen vuit campanes i tres més per a senyalar les hores al terrat.

El campanar, també conegut com “El Fadrí” és, actualment, el símbol de la

Ciutat de Castelló.

 

UNA HISTÒRIA MES COMPLETA DES D'ACÍ

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.