CAMINADA DEL MES

Diumenge 17 de Juny de 2.007

Villahermosa: Riu Carbó

14 Km.

Començarem el recorregut en la "Pista Roncales", anirem a la Penya Alta i després a les Cascades, realitzarem aproximadament uns 7 quilòmetres d'anada i uns altres 7 de tornada. Prompte informació completa de la caminada

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.