QUART TRAM: BASSA DE LES ORONETES - LES USERES

Distància: 8 Km. - Horari Total: 1 hora 40 minuts

HORARI

PARCIAL TOTAL

00.00'

00.00'

Passem els masos de Bassa de les Oronetes i seguim per la carretera asfaltada que va a Costur; a la dreta hi ha una bassa i una Capelleta dedicada a Sant Antoni; després, a la dreta, trobem una pista de terra que seguim en direcció al mas de Catalí.

00.05'

00.05'

Hem arribat al mas de Catalí que deixem a l'esquerra, on hi ha una cruïlla de pistes; deixem les dues de la dreta i la de l'esquerra i continuem per la que tenim davant.

00.07'

00.02'

A la dreta comença un sender que baixa.

00.10'

00.03'

Passem per darrere d'un mas i del seu aljub; la senda va molt visible.

00.13'

00.03'

Creuem un xicotet pinaret, testimoni d'un més gran destruït a causa dels incendis molt seguits que hi ha hagut en aquest lloc. Comencem a passar per una mena de "lapiaz" tot ple de clivelles a les roques calcàries, fet per l'erosió. El sender es perd un poc però nosaltres no ens podem perdre perquè hem d'anar al tossal del Polit, que tenim davant.

00.18'

00.05'

Ens acostem a l'aljub del tossal del Polit; a l'esquerra hi ha el tossal de Malpica; agafem la pista mig esborrada que comença a la dreta de l'aljub rodejant el Polit. Quan arribem a la rambla de la Viuda, la creuem un poc en diagonal; la pista esta gairebé en línia recta al centre del tossal del Polit.

00.28'

00.10'

Entrem a la pista entre el barranc del Pla i uns bancals de conreu; deixem a l'esquerra el mas de Mulado i després una pista; a la dreta, un poc mes endavant, hi ha un altre mas, i a l'esquerra hi ha un altra pista; seguim, deixant el barranc a l' esquerra, uns minuts després el creuem unes quantes vegades.

00.43'

00.15'

Deixem una pista a la dreta i creuem a l'esquerra del barranc, deixant-lo a la dreta; el tornem a creuar i passem tres masos a l'esquerra i una pista; a la dreta deixem una pista i un altre mas.

01.08'

00.25'

Arribem a una cruïlla de camins o pistes; a l'esquerra hi ha un bancal amb una paret de pedra seca molt ben feta; pel costat neix un sender, per la dreta de la pista que puja; a pocs metres, ja al sender, hi ha un aljub fet de pedra seca; el passem i seguim per la senda que és molt visible.

01.12'

00.04'

Creuem una pista.

01.21'

00.09'

Creuem una altra pista, i sortim a una que baixa.

01.24'

00.03'

Guanyem la carretera asfaltada de la Barona a les Useres; la creuem i també el barranquís; pugem per un sender esborrat pel pas de ramats fins que trobem un altre cop la carretera.

01.30'

00.06'

Arribem a la carretera un altre cop; podem creuar-la per tal d'estalviar els revolts que fa o bé seguir-la fins les Useres, que és el més assenyat, ja que l'estalvi de temps és mínim, gairebé inapreciable.

01.40'

00.10'

Hem arribat a l'entrada de les Useres.