CAMINADA DEL MES

RUTA ANADA (GOOGLE EARTH)

R. TORNADA (GOOGLE EARTH)

PLA

FOTO

Diumenge 1 d'Abril de 2.007

Desert de Les Palmes

Restaurant Bruno - Creu - El Bartolo - Monestir - Verge del Carme - Restaurant Bruno

16 Km.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.