Pantà d'Ulldecona - Fred - Pantà d'Ulldecona - 16 Km.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT PER Centre Excursionista de Castelló

Anada: PRV-75.2 PANTÀ D'ULLDECONA - FREDES (PEL BARRANC DEL SALT)

Temps real invertit: 114 minuts - Recorregut: 8.560 metres

HORARI TOTAL / PARCIAL

00.00'-00.00' Eixim del Quilòmetre 2'300 de la pista (mes de Joan) que naix en la carretera la Sénia - Fred. Immediatament després de passar el pont, a la dreta. A l'esquerra deixem una pista i el mas de Joan (pujada a Fredes pel portell del l'Infern).

00.13'-00.13' Creuem un primer pont, final de la cua del pantà i on comença a reconéixer-se el barranc del Salt. Seguim per la pista remuntant el barranc pel marge dret.

00.19'-00.06' A la dreta deixem la pista que porta a la font del Teix, el Retaule i el bosc d'hages. Creuem el pont sobre el barranc i dos més.

00.53'-00.34' Arribem a la caseta forestal, a l'esquerra la pista que puja i que després es transforma en senda i arriba fins (45') la senda que va de Fredes al Pantà pel portell de l'Infern a l'altura de la capçalera del barranc de la Sola a Brull. Nosaltres seguim per la pista que va paral·lela al Barranc, primer pel seu marge dret i després pel seu marge esquerre.

01.06'-00.13' Arribem al punt en què a la dreta naix un senda que després de creuar el barranc del Salt, arriba fins el mas de Peraire, marcat com PRC-16; nosaltres continuem pujant, deixant el barranc a la nostra dreta; la senda s'estreny.

01.18'-00.12' A la dreta trobem la cascada del Salt de Robert continuem pujant. Creuem el barranc i continuem ascendint, abandonant el barranc.

01.23'-00.05' Arribem a un xicotet tossal, ara a la nostra dreta al fons el barranc que alimenta d'aigua la cascada del Salt, continuem pujant deixant primer un senda a l'esquerra i després, uns quants mas que abaixen al barranc.

01.45'-00.22' Arribem a una pista, davant una bassa d'aigua que servix per a abeurar el ramat, seguim la pista per la dreta.

01.49'-00.04' Entrem en una altra pista, a l'esquerra contínua el recorregut Fredes - Pantà pel portell de l'Infern a la dreta anem a Fredes (5').

Tornada: PRV-75.1 FRED — PANTÀ D'ULLDECONA (PEL PORTELL DE l'INFERN)

Temps real invertit: 90 minuts - Recorregut: 7.200 metres

HORARI TOTAL / PARCIAL

00.00'-00.00' Eixim de Fredes pel "carrer de Baix", creuant el xicotet barranc i continuant per una pista de terra a l'esquerra, passem una pista (4') que és el començament del recorregut Fred - Pantà pel barranc del Salt. A la dreta, la font del Teix; la pista contínua, nosaltres la deixem i agafem la senda que comença a la mateixa altura que la font; la senda puja. Eixim una altra vegada a la pista; passem un xicotet tossal.

00.19'-00.19' Arribem a un tossal, pel que creua una pista, el paisatge és fantàstic i immens; la senda baixa i entra en una pista (2'), la seguim a l'esquerra, baixant.

00.25'-00.06' Arribem al mas i era de Pitxón, que deixem a la dreta, continuem baixant de manera pronunciada per un senda, ample al principi, mes estret després.

00.32'-00.07' Arribem a un xicotet estret entre dos roques, a la de l'esquerra es pot pujar sense molta dificultat; una vegada dalt el paisatge impressiona i esglaia és: la immensitat als teus peus. La senda continua baixant. A l'esquerra, baixa un senda (3') que porta al barranc del Salt. Nosaltres seguirem la senda que ara planeja.

00.38'-00.06' Arribem als balmes del portell, la font és pobre, s'alimenta de xicotets gotejos d'aigua de les parets que es depositen en xicotets abeuradors fets de troncs de pi buidats que servixen per a beure els animals (gamellons). Passem el PORTELL DE l'INFERN; la senda baixa i planeja .

00.58'-00.10' A l'Esquerra naix la senda que porta a la caseta forestal del barranc del Salt, a la dreta, un poc mas baix, la senda que va al Convent de Benifassà i Bellestar. Seguim per la nostra senda, que baixa, creuem quasi per la capçalera del barranc de la Sola a Brull; deixem a l'esquerra un tossal, continuem baixant.

01.27'-00.29' Arribem a la pista, a la dreta, el mas d'Abella, baixem per la pista, deixem a l'esquerra el mas de Joan.

01.30'-00.03' Arribem a la pista la qual ens porta a la presa del pantà (2.3 Quilòmetres)