De "SENDERS DE LA TINENÇA DE BENIFASSAR"

Centre Excursionista de Castelló - Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló - 1.998