CAMINADA DEL MES

Diumenge 15 de febrer de 2.004

Les Torrocelles - Xodos - Les Torrocelles

18 Km.

AVÍS: Tots els participants en les caminades ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua pròpia seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap cas a Anant Anant caminades o a l'organització de cada caminada.