CAMINADA DEL MES

Diumenge 21 gener de 2.001

Ermites del Camines - Visita al Molí La Font

15 Km.

DESCRIPCIÓ:
      A meitat de gener vam fer un itinerari molt senzill i molt bonic, el Caminàs i les seues ermites. Vam començar en la Plaça M. Agustina, d'allí vam anar per l'Avinguda de Lledó fins la Basílica Menor de la Mare de Deu del Lledó, aprofitàrem que la imatge estava sols al entrar, als camerinos per veure la petita deessa de nacre que té la Lledonera. D'allí pel camí d'En Riera, i per l'antic camí de les Vil∑les, anàrem al Molí la Font, com havien aconseguit les claus entrarem dins, meravellant-nos del bonic paisatge i de les aigŁes naixent tant clares. D'allí anàrem a Sant Francesc de la Font, també teníem la clau, desprès de visitar l'ermita esmorzarem, d'allí a Sant Roc de Canet, on també teníem la clau, i des d'allí tornàrem pel Caminàs fins Lledó, i d'allí per l'Avinguda fins la plaça M. Agustina. Vam anar 51 persones.